Apua lopettamiseen


Runsaan alkoholinkäytön vähentämisellä on monia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia etuja.


Alkoholista vieroittautumiseen on olemassa monimuotoisia hoitokeinoja, kuten psykososiaalinen hoito ja kuntoutus, mini-interventio, lääkeryhmät sekä vertaistuen eri muodot.


Ellei itse pysty vähentämään alkoholinkäyttöään, kannattaa riippuvuuden synnyttyä aina kääntyä lääkärin, psykologin, mielenterveystoimiston tai A-klinikan puoleen.