Sosiaaliset suhteet ja optimistisuus

 

Useat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalisella verkostolla on suuri merkitys ihmisen terveyteen. Yksilön elossapysymiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille välttämättömien sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys ei rajoitu vain lapsuusaikaan. On havaittu, että sosiaalisesti toimeliaat ihmiset voivat keskimäärin paremmin kuin vähemmän aktiiviset, ja muiden ihmisten antama apu ja tuki parantavat terveyttä kaikissa elämänvaiheissa. Lisäksi hyvät sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä parempaan immuunivasteeseen ja alhaisempaan sairastavuuteen ja kuolleisuuteen.

 

Optimistisilla ihmisillä fyysinen terveys on parempi, elämä on pidempi ja masennusta esiintyy vähemmän. Optimistisen asenteen terveysvaikutuksiin kuuluu myös immuunijärjestelmän paraneminen. Optimistisuudella näyttäisi olevan terveyttä suojaava vaikutus erityisesti stressaavina aikoina, muun muassa lieventämällä stressin aiheuttamia vaikutuksia tulehdusreaktioihin kehossa.  

 

Optimistisuudella tarkoitetaan positiivista elämänasennetta, jolloin odotetaan ennemmin hyvien, kuin huonojen asioiden tapahtuvan elämässä. Optimismissa on kyse asenteesta, eli taidosta, jota voi harjoitella.