Sosiaaliset suhteet

 

Useat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalisella verkostolla on suuri merkitys ihmisen terveyteen. Myös nisäkkäillä on havaittu tehokkaampi vastustuskyky kun ne kasvavat niille merkittävien lajitovereidensa kanssa, kuin eristyksessä kasvaessa. Sosiaalisen verkoston rakennetta, määrää ja laatua sekä näiden vaikutusta terveyteen on tutkittu hyvin paljon.

 

Hyvät sosiaaliset suhteet ovat  yhteydessä parempaan immuunivasteeseen ja alhaisempaan sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Laadukkaiden sosiaalisten suhteiden on arveltu heikentävän yksilön stressiä sekä stressin vaikutuksia vastustuskykyyn. 

 

                      

 

Jos taas sosiaaliset suhteet aiheuttavat negatiivisia tuntemuksia, kuten sen seurauksena, että ihmissuhteet ovat erittäin riitaisia, on niillä egatiivisia vaikutuksia yksilön immuunivasteeseen ja yleiseen terveyteen. Toisaalta myös laadukkaat ihmissuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti, jos ne aiheuttavat syyllisyyttä, ahdistusta ja riippuvuutta toisista ihmisistä. Sosiaalinen verkosto ja sen vaikutukset vastustuskykyyn ovat siis yhteydessä myös sosiaalisista suhteista aiheutuviin tuntemuksiin.