Optimistisuus

 

Optimistisuudella näyttäisi olevan terveyttä suojaava vaikutus erityisesti stressaavina aikoina, lieventämällä stressin aiheuttamia vaikutuksia tulehdusreaktioihin kehossa. On myös osoitettu, että optimistisilla henkilöillä rokotusvaste on parempi tehokkaamman vasta-aineiden muodostumisen myötä. 

 

Positiivisen elämänasenteen omaavat henkilöt toipuvat tunnetusti paremmin leikkauksista ja sairaskohtauksista ja heillä sairauden eteneminen on hitaampaa, kuin negatiivisen elämänasenteen omaavilla henkilöillä. Optimismin vaikutusmekanismit yleiseen vastustuskykyyn ovat jokseenkin epäselvät, mutta eräs selittävä tekijä saattaa olla optimististen henkilöiden taipumus terveellisempiin elintapoihin, kuten lisääntyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen, tupakan ja alkoholin niukempaan kulutukseen ja parempiin ravitsemustottumuksiin.

 

        

 

Optimistisilla henkilöillä on myös taipumusta omaksua tehokkaampia selviytymiskeinoja elämän kriisivaiheissa. Useat tutkimukset osoittavat, että negatiivisilla tuntemuksilla sekä pessimistisellä, eli negatiivisella elämänasenteella on vastustuskykyä heikentävä vaikutus lisäten yleistä sairastumisriskiä.