Optimistisuuden varjopuolet

 

Eräissä tutkimuksissa on myös havaittu, että optimistisuus ei välttämättä kuitenkaan aina vaikuta myönteisesti immuunivasteeseen. Optimistiset ihmiset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia silloin, kun kaikki elämässä ei menekään hyvin ja he myös todennäköisimmin pettyvät eniten, jos tulevaisuus ei vastaa heidän odotuksia.


Optimistisuuden vaikutukset seerumin T-solujen määrään ja syöjäsolujen toimintaan riippuvat osittain myös stressitekijöiden laadusta. Kun stressitekijä koetaan kevyeksi tai se on lyhytaikainen (kestoltaan alle viikon mittainen), optimistisuus antaa tutkimusten mukaan hyvän suojan. Pitkäaikaisen, vaikean tai kontrolloimattomaksi koetun stressitekijän alaisuudessa optimistisuudella on havaittu olevan sekä myönteisiä, mutta myös kielteisiä vaikutuksia puolustusjärjestelmän toimintaan yksilön selviytymiskeinoista johtuen.