Tutkimuksia liikunnasta ja vastustuskyvystä

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen liikunta ja vahva immuniteetti ovat yhteydessä toisiinsa.

 

Niemanin ym.(2005) mukaan kohtuullisen liikunnan toistuessa lähes päivittäin, on sillä kumulatiivinen vaikutus, joka johtaa pitkänaikavälin immuunivasteeseen. Tutkimukseen osallistui normaalipainoisia naishenkilöitä (n=15), joiden hapenottokykyä testattiin 30 minuutin kokeissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että niillä, jotka kävelevät 70–75 prosenttista vauhtia maksimihapenottokyvystään 40 minuuttia päivässä on puolet vähemmän vilustumisen takia aiheutuneita sairaspäiviä tai kurkkukipua kuin niillä, jotka eivät kuntoile. (Nieman ym. 2005.)

 

Lahden (2011) tutkimus osoittaa, että rasittavaa liikuntaa, kuten juoksua harrastavilla keski-ikäisillä on hyvä fyysinen toimintakyky sekä vähemmän sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä kuin vähemmän liikkuvilla. Tutkimuksen aineisto muodostuu vuosina 2000, 2001 ja 2002 toteutetuista peruskyselyistä (n=8960), vuonna 2007 toteutetusta seurantakyselystä (vastausprosentti 83 %) sekä rekisteritiedoista. Tutkimus on osa Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimusta, jossa tarkastellaan työntekijöiden terveydentilaa, toimintakykyä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kohtuullisesti rasittavan liikunnan merkitykset tiedostettiin aikaisempien tutkimustietojen perusteella. Lahden (2011) tutkimustulokset kuitenkin painottavat myös rasittavan liikunnan tärkeyttä terveyteen liittyvän toimintakyvyn kannalta. (Lahti 2011.)